Primetili ste da vam kosa opada više nego što je uobičajeno? Prvo proverite da li je cink ono što joj nedostaje. Cink za kosu ima veoma značajnu...